کارشناس حسابداری

حسابداری و مالی
تهران , تهران

کارشناس حسابداری

گروه :   حسابداری و مالی
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل 3 سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  کارشناسی

حقوق ماهیانه:   توافق با کارفرما

شرح شغل
  • صدورکـلیه اسناد حسابداری شرکت اعم از تنخواه گردان ها، اموال و دارایی های ثابت خریداری شده و فروش رفته، درآمدها و فروش، حقـوق و دستمزد، اسناد اصلاحی و اعلام نواقص موجود در مستندات ارسالی به واحدها یا اشخاص ارجاع دهـنده
  • دریافت و بررسی اسناد ارسالی از سایر تیم‌ها به حسابداری
  • کنترل بودجه، موجودی بانک‌ها، و صدور درخواست‌های پرداخت
  • تهیه گزارشات بودجه، دریافت، پرداخت، اموال و صحت و سقم دفاتر
  • تدوین و ارائه گزارش‌های تخصصی به مافوق به صورت دوره‌ای
  • دقت در حفظ اصالت قانونی سند حسابداری، دفاتر قانونی صحت مبالغ و عدم قلم خوردگی و مخدوش بودن آن‌ها
  • عقد قراردادهای شرکت با ذینفع‌ها شامل پرسنل، پیمانکاران، مشاورین و .... پس از دریافت تایید مدیریت
  • محاسبه و صدور اسناد پرداخت و کـنترل حساب های مربوط به  پرسنل از قبیل وام پرسنلی، مساعده، حق ماموریت، حقوق معـوقه، حق الزحمه، تسویه حساب با کارکنان و ...
  • مراجعه به سازمان‌های دولتی مانند اداره تامین اجتماعی و مالیات و پیگیری امور مربوطه به عنوان نماینده شرکت 

مهارت های مورد نیاز